Eigendom

Het noordelijk deel is eigendom van projectbureau Muldershof, de zuidrand is in bezit gebleven van de Emmausparochie. Het middendeel van Het Veldje is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en onderhouden door buurtbewoners in samenspraak met de gemeente.

Comments are closed.