Geschiedenis

Politieke avond    
Image

Leonie (m) en Oda (r) in gesprek met Jola van Dijk (SP) (l)

Tijdens de Politieke Avond van 14 oktober 2009 hebben Leonie Dehue en Oda Fennema een informatietafel ingericht in de hal van het stadhuis over het Groen- en Speelpark Het Veldje. Op deze avond is gedebateerd over het voorstel van GroenLinks: Groen in de Buurt. Verschillende wethouders en gemeenteraadsleden hebben zich laten informeren.

Het boek Vrij Spel voor Natuur en Kinderen, waar Het Veldje uitvoerig in wordt beschreven, is door velen met belangstelling ingezien. Zelfs de vos, die recentelijk op Het Veldje gesignaleerd is, was van de partij. De ansichtkaarten van Het Veldje gingen gretig van de hand.

Meer foto’s van de informatietafel tijdens deze Politieke Avond zijn te vinden in de fotogalerij (2009 en daarbinnen Herfst – 14 oktober).

Tweede ledenvergadering    

Op zaterdag 7 juni 2008 heeft de tweede algemene ledenvergadering van de Vereniging Groen- en Speelpark Het Veldje plaatsgevonden. En de locatie was zeer toepasselijk: Het Veldje zelf. Nadat rond 17.00 uur de veldjeswerkdag werd afgesloten, kon begonnen worden met de vergadering.
De jaarrekening is ter inzage gelegd en kort besproken en het jaarverslag is verspreid. Daarnaast was er veel aandacht voor de ontwikkelingen rond (en daarmee met) Het Veldje: kan Het Veldje blijven of wordt Het Veldje toch opgeofferd aan uitbreidingsplannen van de supermarkt op de Groenestraat? De notulen van deze ledenvergaering zijn te vinden via het hoofdmenu >>>> Documenten >>>> Vereniging. Ook het jaarverslag 2007 is te vinden bij Documenten.

Image Image

En er was natuurlijk voldoende ruimte voor een hapje en een drankje.

Image Image

Noot: In 2007 is er geen algemene ledenvergadering geweest. De algemene ledenvergaderingen worden (conform de statuten) binnen een half jaar na de jaarafsluiting (kalenderjaar) gehouden. In 2006 is dat  gebeurd in oktober ivm het pas opgericht zijn van de vereniging; reden om in 2007 geen ledenvergadering te houden.

Eerste ledenvergadering    

Op dinsdag 31 oktober heeft de eerste Algemene Ledenvergadering in De Haard (Groenestraat Nijmegen) plaatsgevonden. En daarmee is de Vereniging Groen- en Speelpark Het Veldje echt een feit.

Op deze eerste Algemene Ledenvergadering hebben de bestuursleden zich voorgesteld, zijn er vragen beantwoord o.a. over de vereniging Het Veldje versus het buurtcomité, over verdeling van het eigendom dat dwars door Het Veldje loopt en over betrokkenheid van de buurt. De notulen van deze vergadering zijn te vinden in Documenten uit het menu en vervolgens Vereniging >>> Notulen ledenvergadering 31 oktober 2006.

Comments are closed.