Geschiedenis Veldje

Het Veldje is een parkje dat ligt in de bocht van de Hindestraat in de wijk Hazenkamp.
Voorheen was dit groengebied in bezit van de Emmausparochie. Er stond een noodkerk die later als clubhuisachtige wijkvoorziening is gebruikt door onder andere de harmonie en de scouting. Het gebouw was bekend als het Aloysiusgebouw. In 1997 is het Aloysiusgebouw door brandstichting geheel verwoest.
Er lagen plannen om het winkelgebied aan de Groenestraat fors uit te breiden en het Veldje voor de helft vol te bouwen met winkels. Hiervoor wilde men alle bomen in dit bosachtige groengebied rooien. Vanaf 1995 heeft het Bewonerscomité Hazenkamp (BCH) met steun van bewoners uit de wijk, zich sterk gemaakt om de Actief Recreatieve-bestemming van het Veldje te behouden en te behoeden in het belang van de wijk. Uiteindelijk heeft het BCH met steekhoudende argumenten en alarmerende onderzoeksresultaten de gemeenteraad weten te overtuigen. In maart 2003 veegt de gemeenteraad unaniem de winkelplannen van tafel. Vanuit het BCH ontstaat de Groengroep het Veldje en in nauwe samenwerking met de afdeling groen- en speelvoorzieningen van de gemeente werkt men aan de inrichting. Het Veldje groeit langzamerhand uit tot een unieke combinatie van groen-, speel- en wandelgebied.

Het noordelijk deel is eigendom van projectbureau Muldershof, de zuidrand is in bezit gebleven van de Emmausparochie. Het middendeel van het Veldje is van de gemeente. Buurtbewoners beheren en onderhouden het Veldje, in samenspraak met de gemeente.

Op 3 juli 2005 opent Romke van de Kaa het Veldje. Hij publiceert in verschillende dagbladen en is auteur van een aantal bijzondere natuur- en tuinboeken.

In 2006 is de vereniging Groen- en Speelpark het Veldje opgericht. De vereniging bestaat uit een kerngroep (Groengroep) met daaromheen een grotere groep vrijwilligers. De Groengroep bewaakt de organisatie en de structuur.

Het Veldje bestaat uit een deel bos-, weide- en zandgebied. Het behouden van het bosachtige, groene karakter is een van de uitgangspunten. Daartoe draagt bij het gebruik van natuurlijke materialen voor speelobjecten. Spelen in een natuurlijke omgeving komt de creatieve ontwikkeling van kinderen ten goede.Er zijn in Nijmegen geen andere omheinde parkjes waar dat zo bewust is nagestreefd als aan de Hindestraat. Het natuurlijke hoogteverschil is benut om het water van de pomp vanzelf af te laten lopen. Het is de bedoeling bij nieuwe aanplant zoveel mogelijk uit te gaan van inheemse planten, bloemen en struiken.

De wijkbewoners maken zich sterk voor een groenvoorziening in de wijk, een plek waar iedereen welkom is, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Het Veldje levert een bijdrage aan het versterken van de sociale samenhang in de wijk. Met name door zelfredzaamheid en medeverantwoordelijkheid van wijkbewoners ten behoeve van onderhoud en beheer. Dit komt ook de leefbaarheid in de wijk ten goede.

Twee keer per jaar overlegt de Groengroep van het Veldje met de gemeente, de politie en de mensen van Bureau Toezicht om de stand van zaken door te nemen.

Het Veldje is omheind en heeft een beperkte openstelling. Wijkbewoners hebben de taak op zich genomen iedere dag de poort te openen en ’s avonds weer te sluiten.

Iedere eerste zaterdag van de maand gaan bewoners aan de slag op het Veldje, van 15 uur tot 17 uur.

Vrijwilligers om de “Veldjes-werk-zaterdag” te versterken zijn zeer welkom.

U kunt zich melden bij onze contactpersoon:
Oda Fennema- Vermeulen
Hindestraat 11, 6531 KG Nijmegen
tel.: 024 – 354 02 64
mail: oda@hetveldje.com

 

Comments are closed.